HUISARTSEN

PRAKTIJK

MARKTPLEIN

Main menu:Welkom |  | Spreekuur | Diensten & Waarneming | Patiëntenportaal

Herhaal recepten | Reizigers vaccinaties | Links | NieuwsMedewerkers

Informatie over het spreekuur...

 
In de ochtend en de middag is er spreekuur op afspraak. U kunt hier telefonisch een afspraak voor maken.
Een afspraak duurt 10 minuten en is bedoeld voor één persoon. Indien u denkt meer tijd nodig te hebben
of indien u met meerdere personen komt, meldt u dit dan aan de assistente. Zij kan dan een langere afspraak voor u maken.
De assistente zal u vragen wat u klacht is om in te schatten hoeveel tijd nodig is op het spreekuur
en om de urgentie te beoordelen. Bel s.v.p. tijdig af wanneer een gemaakte afspraak niet door kan gaan.

 

 

 

De huisartsen zijn op onderstaande dagdelen in de praktijk aanwezig. Beide dokters werken parttime, maar via het patiëntendossier vindt er een goede overdracht plaats. Patiënten zijn dus niet gekoppeld aan een bepaalde dokter, waardoor u voor uw problemen/ vragen bij beiden terecht kunt.

  Bosheide Geverink Arnts
maandagochtend x x  
maandagmiddag x x  
dinsdagochtend x x  
dinsdagmiddag x x  
woensdagochtend   x  
woensdagmiddag   x  
donderdagochtend x x
donderdagmiddag   x
vrijdagochtend x x x
vrijdagmiddag x   x

 


 


 

 

 

 

Spoedgevallen
Bij ongelukken (open wonden, kneuzingen, verbrandingen e.d.) of plotselinge ernstige ziekten kunt u
altijd onze hulp inroepen. Het is beter om eerst te bellen naar de praktijk, dan kunnen wij ons goed
voorbereiden op uw komst.

Elektronisch consult (e-consult)

Vanaf oktober 2013 is het mogelijk om, via een e-consult, een medische vraag te stellen bij de artsen, de assistente of de praktijkondersteunster, mw. Schotpoort. U kunt het e-consult vergelijken met een telefonisch consult, maar dan met de mogelijkheid om er 24 uur per dag gebruik van te maken. Het e-consult is bedoeld voor korte medische vragen, uitleg over uitslagen, terugkoppelmogelijkheid na behandeling etcetera, waar geen lichamelijk onderzoek voor nodig is. U kunt via het "patiëntenportaal" van deze website lezen hoe u een e-consult kunt aanvragen.

Telefonisch terugbelspreekuur
Als u de huisarts telefonisch wilt spreken, kunt u dit voorleggen aan de assistente.
De arts belt u dan op een afgesproken tijstip terug. In principe tussen 11.00-11.30, maar in overleg met de assistente eventueel op een ander tijdstip.

Spreekuur praktijkassistentes
In de praktijk werken twee gediplomeerde doktersassistentes; mw. Cijnssen en mw. Hanzens.
Zij zullen wisselend aanwezig zijn. U kunt bij hen terecht voor veel praktische vragen,
onder andere over recepten, kleine medische problemen en uitslagen.
Tevens doen zij verrichtingen volgens een eigen afspraken spreekuur.
De assistentes zijn voor deze medische taken opgeleid en hebben ook een geheimhoudingsplicht.
Medische handelingen vinden altijd plaats onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts.

U kunt op het afspraakspreekuur van onze praktijkassistentes terecht voor;
. Wondbehandeling.
. Hechtingen verwijderen.
. Geven van injecties.
. Bloedsuikercontroles.
. Bloeddrukmetingen, maken ECG´s.
. Urine onderzoek, zwangerschapstesten.
. Uitstrijkjes.
. Uitspuiten van oren.
. Aanstippen van vinger en voetwratten.

Wrattenspreekuur
Iedere maand hebben wij een week lang vloeibare stikstof om de wratten mee aan te stippen. De week kan wat verspringen vraagt u gerust de assistente wanneer de volgende periode is. Zij kan ook een afspraak maken om onnodig wachten te voorkomen.
 
Spreekuur praktijkondersteuner van de huisarts (POH)
In de praktijk werkt mw. J. Schotpoort als praktijk ondersteuner.
Zij is speciaal opgeleid om de huisarts te ondersteunen op verschillende gebieden.
Zij heeft een eigen speekuur waar ze een deel van de controles bij diabetes patiënten en patiënten met een verhoogd risico op hart en vaatziekten overneemt van de huisarts.
Daarnaast doet ze longfunctiemetingen bij Astma en COPD en geeft ze gedelegeerde adviezen over medicatie gebruik en stoppen met roken.
U wordt, als u daar voor in aanmerking komt, voor haar spreekuur opgeroepen of doorverwezen door de huisarts.

Huisbezoek
Als u in verband met de ziekte niet naar de praktijk kunt komen, kunt u tussen 8.00 en 11.00 uur een huisbezoek aanvragen (uiteraard geldt dit niet voor spoedgevallen).
Omdat er op de praktijk betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen.

Marktplein 19   6971 AB   Brummen   tel: 0575-561281   fax:0575-564770