Veel Gestelde Vragen

Gaat de praktijk nog dicht dit 2024?
Er zijn voor als nog geen plannen om voor vakantie te sluiten.
Kom ik in aanmerking voor een griepvaccinatie ?

De griepprik is bedoeld voor mensen voor wie griep ernstige gevolgen voor de gezondheid kan hebben. In aanmerking komt iedereen ouder dan 60 jaar. Daarnaast personen onder de 60 met hart-, long- of suikerziekte, nierpatiënten en mensen met een verminderde afweer door een ziekte of door bepaalde medicijnen. Als u bij deze groep hoort ontvangt u automatisch een oproep per post.

De griepvaccinatie ronden voor 2023 zijn inmiddels geweest. In 2024 maken we een nieuwe selectie en zullen de uitnodigingen in september verstuurd worden.

Kom ik in aanmerking voor een pneumokokkenvacinatie?

De prik maakt de kans kleiner dat u ziek wordt door pneumokokken. U heeft minder kans op longontsteking. Na 5 jaar is de prik uitgewerkt.

Voor meer informatie,  kijkt u op www.thuisarts.nl/pneumokokken  of  op www.rivm.nl/pneumokokkenprik.

Ieder jaar wordt er een andere groep uitgenodigd voor een pneumokokken prik. In 2023 was dat

Iedereen die  geboren was tussen  1-1-1957 t/m 31-12-1960. In 2024 maken we een nieuwe selectie op advies van het RIVM.  Als u binnen de selectie valt kunt u rond september daar een uitnodiging voor verwachten.

Wat kost het mij als ik naar de huisarts ga?

Voor de gewone huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat. Wel kan het zijn dat, als u medicatie voorgeschreven krijgt of een aanvullend onderzoek aangevraagd wordt door uw huisarts, dit van uw eigen risico af gaat. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.).

Lees meer

Tarieven reguliere zorg

Een bezoek aan de huisarts hoeft u niet ter plekke af te rekenen als u als vaste patiënt in de praktijk bent ingeschreven. De tarieven voor een bezoek aan de huisarts worden rechtstreeks doorberekend aan uw verzekeraar en wisselen per jaar.

Als u geen vaste patiënt bent maar wel in Nederland bent verzekerd gaat de rekening naar uw zorgverzekeraar. Als u een buitenlandse verzekering heeft of niet verzekerd bent, rekent u voor een consult af aan de balie. U kunt dan eventueel zelf uw nota bij uw verzekering indienen.

Eigen risico

Elke verzekerde in Nederland heeft een eigen risico van minimaal 385 euro. Bezoek aan de huisarts valt daar gelukkig buiten. Maar door ons aangevraagd aanvullend onderzoek (bloedonderzoek, foto’s, echo’s etc) niet. Raadpleeg uw polis en bent u zich hiervan bewust om niet voor verrassingen te komen staan. Wij kijken als arts naar wat voor uw gezondheid goed is, maar kunnen niet in uw portemonnee kijken. Klik hierhttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/eigen-risico-zorgverzekering voor meer informatie over wat wel en niet binnen het eigen risico valt. 

Niet verschijnen zonder bericht

Met het zonder bericht  niet komen opdagen op afspraken gaat veel tijd verloren en hadden andere mensen gezien kunnen worden.

Zorgverzekeraars vergoeden het niet-verschijnen niet. De huisarts heeft wel het recht de kosten  van de plek op het spreekuur door te berekenen aan de patiënt die zonder bericht niet is opkomen dagen. Uiteraard doen wij dit niet graag en ontvangen bij verhindering graag een bericht zodat we de plek voor iemand anders kunnen gebruiken.

Kan ik mijn wilsverklaring met de huisarts bespreken?

Veel mensen willen hun wensen rondom het levenseinde op papier zetten. Het is inderdaad goed om daar op tijd over na te denken. Bijvoorbeeld over of u wel of niet gereanimeerd wilt worden of bepaalde behandelingen wel of niet meer wilt ondergaan. Bedenk wel, dat bijvoorbeeld uw wens om euthanasie wel aan allerlei zorgvuldigheidscriteria moet voldoen. En dat een ‘euthanasieverklaring’  dus geen garantie is dat uw euthanasiewens kan worden uitgevoerd. Uiteraard kunt u hier over komen praten. Het is handig om eerst onderstaande informatie te lezen, dan komt u goed voorbereid op het gesprek.

Lees meer

Kan ik bij de huisarts terecht voor verklaringen voor werkgever of verzekering?

U kunt bij uw huisarts niet terecht voor een medische verklaring. Dit is volgens de richtlijnen van de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen. Deze adviseert huisartsen geen medische verklaringen af te leggen over eigen patiënten. Wel kunt u ons vragen een afschrift van uw medisch dossier te verstrekken. Daarin staan de belangrijkste feiten over uw gezondheidstoestand vermeld. Vervolgens kan een arts waarbij u niet onder behandeling staat deze feiten onafhankelijk beoordelen. Ook kunt u bij de instantie die van u een medische verklaring vraagt navragen of een verklaring van uzelf ook voldoende is.

Lees meer

Waar kan ik terecht voor huishoudelijke hulp, een scootmobiel , traplift etc?

Voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn is er de regeling “Wet maatschappelijke ondersteuning” (WMO).

U kunt hiervoor contact opnemen met het WMO-loket via de gemeente. Deze wet regelt dat mensen met een ziekte, een fysieke of psychische beperking hulp, ondersteuning of de voorzieningen krijgen die ze nodig hebben.

Lees meer

Waarom loopt het spreekuur soms uit

Wij streven er natuurlijk naar om de afspraaktijd na te komen. De realiteit is dat dit niet altijd lukt. De zorg laat zich maar in beperkte mate plannen o.a. door spoedgevallen, maar ook door emoties/zorgen bij de patiënt die soms de overhand krijgen. Dit maakt dat je toch uitloopt, omdat je als dokter hier ook aandacht aan wilt geven. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.

Wat u zelf kunt doen om te zorgen dat het spreekuur niet te veel uitloopt?

  • Bespreek 1 klacht per keer, of maak een dubbele afspraak als u meerdere klachten wilt bespreken.
  • Kom zelf wel op tijd, het spreekuur loopt immers niet altijd uit, met name niet als u 1 van de eerste patiënten van het spreekuur bent.
  • Bedenk goed van te voren wat u wilt bespreken met de dokter; wat is uw vraag? Waar zoekt u antwoord op? Wat is uw zorg?
  • Zo nodig; zorg zelf voor een tolk of geef duidelijk aan als de taal een probleem is.
Heeft een huisarts in opleiding voldoende kennis mij te helpen?

Jazeker! Een huisarts in opleiding heeft de medische studie tot basisarts voltooid. De specialistische kennis, in dit geval die van het beroep als huisarts, doet hij of zij op tijdens een 3-jarige opleiding. Het eerst en derde jaar van de opleiding loopt de huisarts in opleiding stage in een huisartsenpraktijk. Hij of zij zal zelfstandig patiënten zien en tot behandeling overgaan in overleg met de huisarts. Er is altijd een huisarts beschikbaar die over zijn of haar schouder mee kan kijken of mee kan denken bij een vraag.

Waar moet ik opletten als ik mijn urine inlever voor onderzoek

Het is belangrijk om de urine op een juiste manier op te vangen. Dit zijn de instructies:

gebruik een schoon en nieuw urinepotje
plas met gespreide schaamlippen of ontblote eikel
vang het middelste gedeelte van de straal op
bewaar de urine maximaal 4 uur in de koelkast
een klein beetje urine is voldoende: een bodempje van 1 cm. volstaat

Voor onderzoek naar het ziekenhuis , bv op verzoek van de praktijkondersteuner kunt u bij de assistente een potje halen en het bijhorende buisje wat u mee moet nemen naar het bloedafnamepunt.

Voor onderzoek  op de praktijk , bv bij klachten van blaasontsteking  verstrekken wij geen gratis potjes. Deze potjes zijn volop te krijgen bij de drogist of apotheek.

Is het slim een psa test te laten doen?

Veel mannen van boven de 50 willen hun PSA laten meten om te checken of ze prostaatkanker hebben. Die bloedtest heeft niet alleen voordelen; heel erg gevoelig is hij niet. Dat betekent dat je een verhoogd PSA kunt hebben maar toch geen prostaatkanker en een laag PSA maar wel prostaatkanker hebt of krijgt. Een lastige afweging, zeker vanwege alle media-aandacht hierover. Onderstaand meer uitleg en een handige keuzehulp. Maak die eens voordat u ermee naar de huisarts gaat, sowieso willen we u altijd ook hierover spreken voor we een bloedtest doen.

Lees meer

Heb ik een verwijsbrief nodig voor het bezoek aan een paramedische zorgverlener?

Voor de meeste zogenaamde ‘paramedische’ zorgverleners heeft u géén verwijsbrief meer nodig.

GEEN VERWIJSBRIEF WEL VERWIJSBRIEF
Diëtisten Logopedie voor kinderen onder 18 jaar
Ergotherapeuten Audiologisch centrum
Fysiotherapeuten Eerste afspraak in een ziekenhuis
Huidtherapeuten  
Logopedisten (voor volwassenen)  
Optometristen  
Cesar therapeuten  
Mensendieck therapeuten  
Podotherapeuten  
Verloskundigen  

Pedicures

KNO-arts , na door verwijzing van audicien.

Oogarts , na doorverwijzing van Optometrist.

 

 

Zelf afspreken

De huisarts krijgt van de meeste paramedici wel een brief over de behandeling die u heeft ondergaan, of het advies dat u heeft gekregen. Zo blijft u huisarts op de hoogte van zaken die relevant zijn voor uw gezondheid.

Skip to content